Image

KAYIT

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne) (Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 2. İmza beyanı, müdürlüğümüz de düzenlenecektir. (Mersis başvuru nosu ibraz etmek şartıyla imza beyanı herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde de düzenlenebilir, bu durumda 2 adet imza beyanı)
 3. Oda Kayıt Beyannamesi, bir adet
 4. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,( Mersis ‘e kuruluş girişinden önce pasaport ve vergi no sunun müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir)

DEĞİŞİKLİK

 • Unvan değişikliği (ad/soyad ve ek unvan değişikliği)
  • Dilekçe
  • İmza beyanı, müdürlüğümüzde düzenlenecektir (Mersis başvuru nosu ibraz etmek şartıyla imza beyanı herhangi bir ticaret sicili Müdürlüğünde de düzenlenebilir, 1 adet)
 • Ticaret merkezinin, sermayenin ve faaliyet konusunun değişikliği

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne) (Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 2. Şube unvanı altında düzenlenen imza tescil beyanı, müdürlüğümüzde düzenlenecektir. (Mersis başvuru nosu ibraz etmek şartıyla imza beyanı herhangi bir ticaret sicili Müdürlüğünde de düzenlenebilir, bu durumda 2 adet imza beyanı)
 3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınan TSY 120 ye göre belge aslı, bir adet
 4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü‘nden alınan tescili tabi evrakların tasdikli dosya fotokopisi
 5. Oda Kayıt Beyannamesi, bir adet

(Faaliyet merkezi Bergama, Dikili, Kınık olan üyelerimiz, Bergama, Dikili ve Kınık İlçelerin de şube açmak istediklerinde 3 ve 4 ncü maddeleri dikkate almamalıdır)

MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne) (Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 2. İmza beyanı, müdürlüğümüz de düzenlenecektir. (Mersis başvuru nosu ibraz etmek şartıyla imza beyanı herhangi bir ticaret sicili müdürlüğündede düzenlenebilir, bu durumda 2 adet imza beyanı)
 3. Oda Kayıt Beyannamesi, bir adet
 4. Tescilli bulunduğunuz Müdürlükten alınan TYS 111 ‘ e göre düzenlenmiş belgenin aslı, bir adet
 5. Tescilli bulunduğunuz Müdürlükten alınan tescile tabi hususları gösterir belgelerin Müdürlükçe tasdikli suretleri, bir adet

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

 1. Dilekçe
 2. Noter tasdikli vekaletname, asıl, bir adet

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

 1. Dilekçe
 2. Noter tasdikli fesihname, asıl, bir adet

KAYIT SİLME

 1. Dilekçe (vergi dairesi kayıt durumu Müdürlüğümüzce kontrol edilmektedir)

TACİRİN VEFATI HALİNDE

 1. Dilekçe (Tacirin varisi tarafından imzalanması gerekmektedir)
 2. Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi , asıl, bir adet

TACİRİN VEFATI HALİNDE İŞLETMENİN VARİS TARAFINDAN DEVAM ETMESİ

 1. Dilekçe (Tacirin varisi tarafından imzalanması gerekmektedir)
 2. İşletmeyi devam ettirecek olan varisin imza beyanı, müdürlüğümüz de düzenlenecektir. (Mersis başvuru nosu ibraz etmek şartıyla imza beyanı herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde
  de düzenlenebilir, bu durumda 2 adet imza beyanı)
 3. Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi , asıl, bir adet
 4. Noterde düzenlenen muvafakatname , asıl, bir adet (işletmenin hangi varis tarafından devam ettirileceğine dair kabul beyanı)

divider