Image

 • Bergama Ticaret Odası Üyelerinin Oda Üyelikleri ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:
  • Bergama Ticaret Odası Üyelerinin Oda Üyelikleri ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:
  • I.AİDATLAR Üyeliklerine ilişkin aşağıda belirtilen aidatlarını kendilerine gönderilen formları doğru ve okunaklı bir şekilde doldurarak iki taksitte (30 Haziran ve 31 Ekim son ödeme günleridir) Odamız veznelerine ve ilgili banka şubelerine yatırmak.
  • Munzam aidat : Bir önceki yıla ait ticari kazanç beyanının binde beşi oranında,
  • Yılık aidat : 2009 yılı için firmanın sermayesine göre belirlenen derecesine göredir.
  • Haziran ve Ekim ayları aidat ödeme dönemleridir.
  • Zamanında ödenmeyen aidatlar 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince gecikme zammına tabi tutulur.
  • Aidatlarının düzenli olarak yatırmayan Üyelerimiz belge düzenlenmesi, temini ve onayı hizmetlerimizden yararlanamamaktadırlar.
  • II.DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ
  • 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca “Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen , Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir” Bu nedenle Üyelerimizin adres, anasözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.
  • Özellikle adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; onları yayınlarımız, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli faaliyetlerimizden posta yolu ile haberdar edememekteyiz

 

divider