Categories Archives: Duyurular

MÜŞAVİRE DANIŞIN UYGULAMASI HK..

Değerli üyelerimiz,  a) Ticaret Bakanlığı’nın 13.01.2021 tarihli ve E-29077148-580-00060546263 sayılı yazısı. b) Ticaret Bakanlığı’nın 08.01.2021 tarihli ve E-29077148-580-00060468412 sayılı yazısına istinaden; Ticaret Bakan ...

ONLINE EXPORT AKADEMİ (28 OCAK 2021).

Değerli üyelerimiz, Kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, rekabet avantajı olan sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek amacıyla ...

2021 TARTI ALETLERİ DAMGA BAŞVURUSU.

Değerli üyelerimiz, 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı resmi gazetede çıkan ölçü tartı aletleri yönetmeliği 01/01/2021 tarihinden itibaren başkanlık TSE’yi (türk standartları enstitüsü) yetkilendirmiştir. Bahse konu olan 2000 kg ...

İZMİR’İN E-TİCARET KÖPRÜSÜ.

Değerli üyelerimiz, İzmir Ticaret Odası ve ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı işbirliği ile düzenlenen “İzmir’in E-Ticaret Köprüsünü Kuruyoruz. İlk Durak: ABD” etkinliği 20 Ocak 2021 Çarşamba günü 14:00-15:30 saatle ...

AB COSME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU.

Değerli Üyemiz, TOBB’dan alınan 04.01.2021 tarih ve 23 sayılı yazıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliğ ...

DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması.

Ticaret Bakanlığı’nın ülkemizdeki dijitalleşme ve inovasyonun geliştirilmesi için attığı adımlardan biri olan DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması için detaylı bilgiye ve başvuru ekranına www.digikamp.gov.tr adresi üzerinden ul ...

YILLIK İŞLETME CETVELİ HAKKINDA.

Değerli üyelerimiz, Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından her yıl başından itibaren ilk 4 ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetveli’nin 2021 Nisan ayı sonunu beklemeden http://sanayisici ...

AİDAT YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI.

Değerli üyelerimiz, 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile daha önc ...