1) Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına azami 10 puana kadar üst limiti 750.000 TL kredi desteği sağlanmaktadır.


2) Yeşil Sanayi Destek Programı

 TIKLAYABİLİRSİNİZ: 2023 – 01 Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

Programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır. Program kapsamında 2023 yılında “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı 2023-1” ilan edilmiştir. Çağrı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler desteklenecektir.

Yararlanıcılar:

Proje teklif çağrıları ilan tarihi itibariyle son 2 yıl içinde kurulmuş küçük ve orta büyüklükteki işletmeler.

2023-1 ve 2023-2 çağrılarına imalat sektörünün tümü ile motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ve diğer hizmet faaliyetleri sektörlerinin rehberde belirtilen ilgili faaliyet kısımları başvurabilir. 2023-1 çağrısı kapsamında işletmelerinin çatı üstü ve/veya faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde güneş enerji sisteminin kurulması ve işletilmesi için proje başvurusu yapması beklenmektedir.

Destek üst limiti 2023-1 çağrısı için için geri ödemeli 14.000.000 TL’dir.


3) İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 

Yeni dönemde ilgili giderler yapılmadan önce odamızdan bilgi almanız halinde aşağıdaki unsurlara destek verilecektir;

1) YURTİÇİ- YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ,

2) YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ,

3) PERSONEL MAAŞ DESTEĞİ (YENİ İSTİHDAM EDİLECEK),

4) KALİTE BELGELENDİRME DESTEĞİ (ISO BELGELERİ),

5) PATENT- YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ

6) TEST- ANALİZ LABORATUVAR DESTEĞİ

 

Bilgi için: Her Pazartesi mesai saatleri içerisinde 632 05 95‘i arayıp 119‘u tuşlayabilirsiniz.