Image

Kooperatifin kuruluş tescil müracaatından önce, kooperatifin ana sözleşmesi MERSİS ‘te düzenlenerek Mersis üzerinden
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Mersis üzerinden gönderilen ana sözleşmenin kurucular tarafından imzalanması ve Müdürlüğümüzce tasdiki için,
kooperatifin kurucu ortaklarının tamamının asaleten veya vekaleten Müdürlüğümüz huzurunda bulunmaları gerekmektedir.

Ana sözleşmenin kurucular tarafından imzalanması ve müdürlüğümüzce tasdikinden sonra ilgili Bakanlığa kurucular
tarafından kuruluş izni için müracaat edilecektir.

KURULUŞ

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü‘ne) ve (Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 2. Bakanlık izin yazısı aslı, bir adet
 3. Anasözleşme, asıl, bir adet (Müdürlüğümüzce tasdikli, ilgili bakanlık onaylı)
 4. Oda Kayıt Beyannamesi, asıl , bir adet

GENEL KURUL

 1. Dilekçe
 2. Gündemin içinde olduğu karar, bir adet
 3. Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı aslı
 4. Genel kurul tutanağı, noter tasdikli bir adet
 5.  Hazirun listesi, asıl , bir adet

  Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu seçimi varsa ilave olarak;
 6. Görev dağılımını içerir yönetim kurulu kararı, Müdürlüğümüzce tasdikli , bir adet (karar içerisinde üyelerin T.C. nolarının yazılı olması gerekmektedir)
 7. İmza yetkilisi olan üyelerin kooperatif unvanı altında imza tescil beyanı, bir adet Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. (ilk defa seçilenlerden istenmektedir)
  (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir) Genel kurulda anasözleşme tadili varsa ilave olarak;
 8. Madde tadiline ilişkin Bakanlık izin yazısı aslı, bir adet
 9. Bakanlıkça onaylı anasözleşme tadil metni aslı, bir adet

YÖNETİM KURULU ÜYE İSTİFASI VE ATAMASI

 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu kararı,
  Müdürlüğümüzce tasdikli, bir adet (karar içerisinde üyelerin T.C. nolarının yazılı olması gerekmektedir)
 3. Yeni üyeye imza yetkisi verilecek ise, imza beyanı aslı, bir adet Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. (ilk defa seçilenlerden istenmektedir)(Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)(karar içerisinde üyenin istifasının kabul edildiği yerine yedek üye çağrıldığı belirtilmeli. )
  Kararda yedek üyeler sırası ile asil üyeliğe davet edilmelidir. Yeni üyenin T.C.nosu kararda yazılı olması
  gerekmektedir.

DENETİM KURULU ÜYE İSTİFASI VE ATAMASI

 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet (karar içerisinde üyenin istifasının kabul edildiği yerine yedek üye çağrıldığı belirtilmeli. Kararda yedek
  üyeler sırası ile asil üyeliğe davet edilmelidir. Yeni üyenin T.C.nosu kararda yazılı olması gerekmektedir.)

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet

ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne) ve (Ticaret Odası Başkanlığı‘na)
 2. Yönetim kurulu kararı noter tasdikli, iki adet
 3. Şube yetkilisinin şube unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de
  düzenlenebilir)
 4. Oda Kayıt Beyannamesi, asıl, bir adet
 5. Kooperatif merkezi Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerimiz dışında ise merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınan
  TSY 120 ye göre tasdikname ve sicil dosyasındaki ticaret sicili gazeteleri ’nin tasdikli suretleri

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne) ve (Ticaret Odası Başkanlığı‘na)
 2. Gündem
 3. Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı aslı
 4. Genel kurul tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 5. Madde tadiline ilişkin Bakanlık izin yazısı aslı, bir adet
 6. Bakanlıkça onaylı anasözleşme tadil metni aslı, bir adet
 7. Kooperatif merkezinin bulunduğu merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınan TSY 111 e göre tasdikname ve tasdikli sicil dosyası fotokopisi
 8. Hazirun listesi, asıl, bir adet
 9. Oda Kayıt Beyannamesi, asıl, bir adet
  Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu seçimi varsa ilave olarak;
 10. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, bir adet
  İmza yetkilisi olan üyelerin kooperatif unvanı altında imza tescil beyanı, bir adet Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. ( Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de
  düzenlenebilir )

TASFİYE HALİNE GİRİŞ

 1. Dilekçe
 2. Gündem
 3. Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı aslı
 4. Genel kurul tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 5. Tasfiye halinde unvanı altında imza tescil beyanı, bir adet Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)
 6. Hazirun listesi, asıl, bir adet Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu seçimi varsa ilave olarak;
 7. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet
 8. İmza yetkilisi olan üyelerin kooperatif unvanı altında imza tescil beyanı, iki adet Müdürlüğümüz huzurunda düzenlenecektir. (ilk defa seçilenlerden istenmektedir)
  (Mersis başvuru nosu verilerek başka Ticaret Sicili Müdürlüklerinde de düzenlenebilir)

TASFİYE SONU (KAPANIŞ)

 1. Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ve Ticaret Odası Başkanlığı ‘na)
 2. Gündem
 3. Bakanlık temsilcisi görevlendirme yazısı aslı
 4. Genel kurul tutanağı, noter tasdikli, bir adet
 5. Tasfiye sonu bilançosu (sıfır bilanço) yönetim kurulunca imzalı , asıl, bir adet
 6. Hazirun listesi , asıl, bir adet

divider