Image

KURULUŞ

 1. Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ) ve ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet
 3. İktisadi işletmeyi temsile yetkili olanların iktisadi işletme unvanı altında imza beyanı, iki adet
 4. Derneğin / Vakfın faaliyetinin devam ettiğine dair belge, asıl, bir adet
 5. Dernek tüzüğünün / vakıf senedinin yönetim kurullarınca aslı gibidir onaylı sureti, bir adet
 6. Derneğin / Vakfın yönetim kurullarının son seçildiği organ kararı, asıl, bir adet
 7. İktisadi işletmenin açılışına ilişkin izin yazısı, asıl, bir adet ( izne tabi olanlarda )
 8. Oda Kayıt Beyannamesi, asıl, bir adet
 9. Temsile yetkili olanların 3 adet vesikalık fotoğrafı

DEĞİŞİKLİK

 1. Dilekçe
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet
 3.  Temsilci değişikliğinde yeni temsile yetkili kişinin iktisadi işletme unvanı altında imza beyanı, iki adet

TERKİN

 1. Dilekçe ( Ticaret Sicili Müdürlüğü ‘ne ) ve ( Ticaret Odası Başkanlığı ‘na )
 2. Yönetim kurulu kararı, noter tasdikli, iki adet

divider