Image

Misyonumuz, Vizyonumuz & Yönetim Politikamız

MİSYONUMUZ

  • Üyelerin haklarının ve çıkarlarının korunması; düzenli ve sürekli üye toplantıları, meslek komiteleri toplantıları, meclis toplantıları ile bilgilenmek, alınan bilgiler ışığında üyelerin haklarının ve çıkarlarının savunulması için BERTO ve Yönetim Kurulu’nun kurumsal ve bireysel ilişkilerini etkin kullanarak bölgesel, ulusal ve uluslararası girişimlerde bulunmak.
  • İlçe ekonomilerinin geliştirilmesi; yerel, ulusal ve uluslararası yatırımcıların ve özellikle aktif olmayan yerel sermayenin ilçe ekonomilerine kazandırılması amacı ile Bergama, Dikili, Kınık’ın bölgesel ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yapmak, yatırımlar için altyapı çalışmalarını yürütmek, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmak.
  • Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine etkin katkı sağlamak, bu kapsamda Bergama, Dikili Kınık’ın değeri olan yetişmiş insanlara yeteneklerini ve birikimlerini sergileyebilecekleri istihdam olanağı sağlamak, bu yolla beyin göçünü önlemek.
  • Üyelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabette güçlenmesi, teknik ve personel altyapılarının iyileştirilmesi, ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi; üyelerimizi sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek, yönetim, üretim ve ticari faaliyetlerde becerilerini geliştirmek amacı ile etkin danışmanlık hizmetleri vermek. Bu yolla üyelerimizin sektörlerinde uzmanlaşmalarına katkı sağlamak.
  • Hizmet kalitesini yükseltmek, üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak kapsamında, yasal yükümlülüklerin yanında toplumsal yükümlülükleri de dikkate alarak hizmet alanımızı yasaların bize vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde genişletmek, hizmet verdiğimiz kulvarlarda minimum uluslararası standartlara (Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi) uygun hizmet vermek.
  • Katılımcı ve şeffaf yönetim kapsamında üyeleri ile bilgi toplama ve bilgilendirme amaçlı düzenli ve sürekli toplantıların sektörsel temelde yapılması. Bu yolla üyelerin taleplerini birinci ağızdan algılamak, çözümlerinde etkinliği ve zamanındalığı sağlamak.
  • Ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol alma kapsamında, yasal şartları da içeren BERTO’ nun
   “Ticari Etik Kurallar Beyanı” hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi, etik kuralların üyelere benimsetilmesi ve
   üyeler tarafından uygulanması amacı ile çalışmalar yapmak.
  • Önleyici ve uzlaşmacı bir lider kurum olmak, bu kapsamda, 5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında verilen Tahkim Kurumunu işletmek. Bunun için üyeleri bilgilendirmek ve üyelerimizi adli prosedür ve masraflardan korumanın yanında üyelerimize uzlaşma kültürünü aşılamak.

divider

VİZYONUMUZ

“Bölgemizin Ekonomik Kalkınmasında Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kurumları Harekete Geçirmiş, Turizm, Gıda, Tarım, Yenilenebilir Enerji ve Maden Sektörlerinde Marka Olmasında Lider Rol Almış, Geleceği Okuyan ve Bugünden Planlayan Bir Kurum Olmak”

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Kuruluş amacımıza uygun olarak üyelerimiz ve toplumumuza her koşulda kesin fayda sağlamak.

  • Üyelerinizin bireysel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Bunun için üye profillerine sahip olmak, ihtiyaç analizleri yapmak ve bunları sürekli güncellemek,
  • Teknik, Ticari ve Yasal gelişmeleri izlemek ve üyelerimizi zamanında ve doğru bilgilendirmek,
  • İnsan kaynaklarımızın yetkinliğini artırmak ve bu yetkinliğin sürekliliğini sağlayarak hizmet kalitemizi artırmak,
  • Hizmet birimleri ve yönetim organlarımızın, üyelerimize ve toplumumuza kesin fayda sağlamaya odaklanması için planlı çalışmak, kesintisiz ve nitelikli iletişim kültürümüzü geliştirmek,
  • Üyelerimiz, yerel ve ulusal kurumlar ile ilişkilerimizi iş birlikleri temelinde sürdürmek. Bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasında kurum olarak üstlenebileceğimiz sorumlulukları üstlenmek ve başarmak,
  • Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirilmek.