Image

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Bergama Ticaret Odası’na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

 • Bu hizmetler:
  • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme
  • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma
  • Yurtdışı fuarlarda Odamız şemsiye standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma
  • Odamız fuar teşviklerinden faydalanma
  • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme
  • Odamız yayınlarından faydalanma
  • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme
  • İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri
  • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb’nin suret onayları
  • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi
  • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma
  • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi,
  • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma
  • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması
  • Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması
  • İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri
  • Uluslararası karayolu ile yük taşıması yapan nakliye firmaları için TIR karnesi dağıtımının yapılması
  • Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı, ,
  • ATA sözleşmesine uygun olarak ATA karnesinin düzenlenmesi ve onaylanması
  • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti
  • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi
  • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
  • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması
  • Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Kütüphanesinden yararlanma,
  • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme
  • Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı, üye kimlik kartı
  • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi

 

divider