Üyelik Avantajları

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Bergama Ticaret Odası’na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Bu hizmetler:

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma
 • Yurtdışı fuarlarda Odamız şemsiye standları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma
 • Odamız fuar teşviklerinden faydalanma
 • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme
 • Odamız yayınlarından faydalanma
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme
 • İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb’nin suret onayları
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi
 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması
 • Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması
 • İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri
 • Uluslararası karayolu ile yük taşıması yapan nakliye firmaları için TIR karnesi dağıtımının yapılması
 • Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı, ,
 • ATA sözleşmesine uygun olarak ATA karnesinin düzenlenmesi ve onaylanması
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması
 • Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Kütüphanesinden yararlanma,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme
 • Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı, üye kimlik kartı
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi