”Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma yapmak ve teknolojik gelişmeyi, ulusal

ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve

özendirmekle görevli kuruluşumuz TÜBİTAK’ın 28 Eylül 2011 Çarşamba günü saat

13:30 da odamız meclis salonunda TÜBİTAK tarafından sunulan mali destek

programları ve yenilenebilir enerji kaynakları, bunların potansiyeli, değerli madenlere

yönelik bilgilerin sunumunu yapacağı BERGAMA TİCARET ODASI AR-GE BİLGİ GÜNÜ

konulu toplantısı vardır.”