Image

KOSGEB TEMSİLCİLİĞİMİZİN HİZMETLERİ

 • KOSGEB Destek ve Hizmetlerinin işletmelere duyurulması ve tanıtılması,
 • KOSGEB Destek ve Hizmetleri hakkında işletmelerin bilgilendirilmesi,
 • KOSGEB ‘E yeni başvuracak işletmelerin veri tabanı kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • KOSGEB ‘e kayıtlı işletmelerin güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İşletmeler tarafından KOSGEB Destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak, inceleme sonucunda başvurunun ilgili KOSGEB Birimine iletilmesi,

DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ

KOSGEB LİNKLERİ

BEYANNAME GÜNCELLEMESİYLE İLGİLİ BELGELER ve BİLGİLER 

Değerli işletmelerimiz KOSGEB Destek Programlarından yararlanabilmeniz için KOBİ Beyannamenizin güncel olması gerekmektedir. İlgili evraklarla Kosgeb Temsilciliğimize başvurabilirsiniz.

KOSGEB VERİTABANINA KAYIT VE KOBİ BEYANNAMESİ GÜNCELLEMESİNDE İSTENEN BELGE VE EVRAKLAR:

Muhasebeden:

 • İlgili yıla ait; Hesap Özeti / Bilanço / Kurumlar Vergisi Beyannamesi (Net Satışlar, Mali Bilanço Toplamı)
 • İlgili yıla ait; işyerinde çalışan personelin toplam SGK prim gün sayısı ve SGK işyeri sicil no
 • İş yerinde SSK’lı çalışan yoksa İşyeri sahibinin Bağ-kur numarası

İşletmenin bağlı bulunduğu Odadan / Meslek Kuruluşundan:

 • Ticaret Sicil Gazetesi / Esnaf Sicil Gazetesi / Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Oda onaylı)
 • Mesleki Faaliyet Belgesi (Oda onaylı, yeni tarihli, asıl)
 • İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri

KOSGEB Kuzey Hizmet Merkezine evrak götürecek firmalar E-Kobi girişinden Beyanname ve Bilgi Dökümanını doldurup çıktı alarak ekindeki evraklarla birlikte götürmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için;

 • 232 – 632 05 95 dahili 123
 • 232 – 633 10 78 dahili 123

kosgebtemsilcilik@berto.org.tr