Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nden iletilmiş olan 3516 sayılı “Ölçüler ve Ayar” kanunu kapsamındaki ölçü aletlerini kullanan esnaf ve kullanıcılardan bazıları, sahip oldukları ölçü aletlerinin damga sürelerini yanlışlıkla veya başka sebeplerle geçirdikleri için cezai durumla karşı karşıya kalmıştır. Damga süresi geçirilmiş olan ölçü ve tartı aletlerine bir defaya mahsus muafiyet tanınmış olup bu ölçü aletlerini kullanmak isteyen kullanıcıların 28 Mayıs 2019 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurmaları gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.