Yapılan son değişiklikle 2 ton kapasitenin üzerinde olan bütün tartı aletleri 11/10/2019 tarih ve 30915 sayılı resmi gazetede yayımlanan muayene yönetmeliği (madde4(j) gereği Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE yetkilendirilmiştir. Peridiyodik muayene için (madde j) içinde bulunan yılın şubat ayı sonuna kadar tamir muayeneleri için geçici damga süresinden itibaren 15 gün içinde TSE Bölge Müdürlüklerine müracaat etmenizi önemle bildiririz.

ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENESİ BAŞVURU ADIMLARI İÇİN

Ölçü Aletleri Başvuru Adımları