Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Güçlü Türkiye’nin Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Merkezi olma hedefiyle çıktığı yolda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Jeotermalin yanı sıra güneş, rüzgar ve biyogaz gibi sürdürülebilir ve yenilebilir enerji kaynaklarıyla ısıtılacak modern, teknolojik, topraksız  seralarda, kaliteli yaş sebze ve meyve üretilecektir.

Avrupa’nın en büyük modern sera kümelenmelerinden bir tanesi olacak Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin tanıtım filmi ekte yer almaktadır.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi parsel ön tahsis süresinin son tarihi 15 Aralık 2020’dir. İstekli girişimciler sera ve sanayi parsellerinde yatırımlarını gerçekleştirebileceklerdir.