Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi

Değerli üyelerimiz,

TOBB Etü organizasyonunda; KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden “Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi” gerçekleştirilecektir. Şirketleri ayakta tutabilecek, sürdürülebilir, doğru Ar-Ge nasıl yapılır? Nasıl başlanır ve nasıl finansman sağlanır? gibi sorulara cevap bulabileceğiniz Eğitim 7 Temmuz 2021 14:00 – 17:00 arasında yapılacaktır.

Kayıt için; https://www.sem.etu.edu.tr/arge

Bilgilerinize sunarız.

Attachment