Sayın Üyemiz,

TOBB’a yaptığımız başvurulara istinaden; TOBB tarafından yapılan girişimler neticesinde Ticaret Bakanlığı’nın izni ile koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında oluşabilecek olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerimizin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize sunarız.