Değerli üyelerimiz,

İzmir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5’inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep iktisat ve ticaret vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini vermeyeceklere mezkür vekaletçe munzam bir müddet verebilir” hükmü gereği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “http://sanayisicil.sanayi.gov.tr” internet adresi E-Devlet üzerinden Covid-19 sebebiyle 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli süresinin uzatılması talebinde bulunan işletmelerin başvurularının uygun olarak değerlendirileceği belirtilmektedir.

Yazıya göre, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden (Covid-19) mücbir sebep bildirerek başvuruda bulunan işletmelerin talepleri onaylandıktan sonra işletmeler 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar işletme cetveli girişlerini SSBS’den yapabileceklerdir.

Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.