İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin bildirilmesi ve yürürlüğe giren yeni iş yeri güvenlik kanunun tanıtılması adına Bergama Ticaret Odası’nda çok yararlı bir toplantı düzenlendi. 19 Nisan Cuma günü Bergama Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısına yoğun katılım ve ilgi vardı. Sunumu başlatmak üzere açılış konuşmasını yapan Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahraman, işyerleri için son derece önemli ve yararlı olan bu yeni kanunun daha iyi anlaşılması ve bölgemiz adına hizmete geçtiğinin duyurulması adına bu toplantıyı düzenlemiş olduklarını belirtti ve sözü Bergama Ortak Sağlık Birimi İş Yeri Hekimi Feyyaz Uğurluoğlu’na bıraktı. Bergama Ortak Sağlık Birimi işbirliği ile gerçekleşen bu etkinlikteki etkili sunum ve iş güvenliği uzmanlarının verimli katkıları ile Bakırçay bölgesine çok güzel bir hizmetin gelmiş olduğu anlaşıldı. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu’nun ilk kez bir kanunda müstakil olarak yer aldığını belirten Uğurluoğlu, kamu ve özel sektör gözetmeksizin, bir çalışanı olsa dahi, çalışanların kanun kapsamına alındığının altını çizdi. Devletin 10dan az çalışanı olan işletmeleri destekleyeceği müjdesini de veren hekim Uğurluoğlu, çalışanların belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirileceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtlarının daha etkin ve güncel olacağını, böylelikle işyerlerinde yüzde doksan sekize varan güvenli ve sağlıklı çalışma şartları sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Sunum sonrasında soru-cevap kısmına geçilirken, iş yeri sahiplerinin merak ettiği, aklına takılan iş yeri sağlığı ve güvenliği ile alakalı sorular cevabını buldu. 50den fazla çalışanı olan işyerlerinin uygulamaya geçtiği belirtilirken, tüm işyerleri için uygulama ve yürürlüğe geçilecek tarihin Temmuz 2013 olduğunun altı çizildi. Bergama-Dikili-Kınık işletme yerleri için Bergama Ortak Sağlık Birimi olarak hizmete başladıklarını belirten Feyyaz Uğurluoğlu, tüm bölge halkı ve işyeri sahiplerinin bu güzel hizmetten haberdar olması gerektiğini vurguladı.