1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak güncellenmiş hali Gediz Üniversitesi Ticaret Hukuku Ana bilim Dalı Üyesi Yard .Doç. Dr. Vural SEZEN’ nin sunumu ile Bergama Ticaret Odasında yapılan toplantıda gündeme getirildi.Gediz Üniversitesi işbirliği ile her ay bir eğitim protokolüne Yeni Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme Toplantısı ile start verilmiş oldu.
28 Kasım 2011 Pazartesi günü Bergama Ticaret Odasında yapılan toplantıya .Bergama, Kınık ve Dikili’den oda üyeleri ve muhasebecilerin yoğun ilgisi ve katılımı oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Melih KAHRAMAN toplantı açılış konuşmasında Değerli üyelerimizin yoğun katılım sağlayarak bilgiye gösterdikleri önemin sergilendiğini ve memnuniyetlerini dile getirdi.Toplantıda uluslararası standartlarda kuralların ticari hayata hakim olacağı, şirketlerin özellikle kobilerin bu yeni döneme uyum sağlaması için önemli hazırlıklar yapması gerektiği, bu hazırlıkları yapmayan, geciktiren şirketlerin küresel rekabette zorlanacaklarına dikkat çekildi.
Tek kişilik şirket, şirketler topluluğu ve güvenli elektronik imza, ticaret hukuku mevzuatında yasa düzeyinde mevzuata bağlanan kurumlar, yeni kurallar gerektiren haksız rekabet, acentelik, birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yerleşik uygulamaların yeni türk ticaret kanununda ele alınış şekilleri örneklerle anlatıldı.