Özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında ayrım gözetmeksizin kişisel ve işleyen tüm kurum ve kuruluşların Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uyması gerekmektedir. Söz konusu kanunun 16. Maddesine göre VERBİS’e kayıt zorunludur.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30.09.2020,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 Milyon TL’den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Verbis’e son kayıt tarihi 31.03.2021‘dir.
  • 15 Eylül 2020 Salı günü 14:00’te gerçekleşen VERBİS Kaydı Bilgilendirme Semineri’nin tamamını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.