Kamuoyunda varlık barışı yasası olarak bilinen ve başvuru süresi 31 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılan “5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun”u Eylül ayında Bergama Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılan bir toplantı ile Bergama iş dünyası ile oda başkanları aracılığı ile Bergama esnafına tanıtıldı.
İzmir Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenleri Kemal Akmaz ile Ender Polat’ın sunumunu yaptığı bilgilendirme toplantısına; BERTO Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Gökhan Gönlügür ve İbrahim Dericioğulları’nın yanı sıra, Bergama Vergi İdaresi Başkanı Bünyamin Altın, BERTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Bergama Şoförler Odası Başkanı Muzaffer Yılmaz, Kahveciler Odası Başkanı Kazım Kızılcıoğlu, Bakkallar Odası Başkanı M. Salim Söyler, Terziler Odası Başkanı Yusuf Kutlu ile işadamları katıldı.

Yaklaşık bir saat süren sunumun ardından vergi denetmenleri; Akmaz ve Polat dinleyicilerin sorularını cevapladı
Vergi Denetmeni Kemal Akmaz, “Yasanın 1 Haziran 2009 tarihinden önce edinilmiş malları ilgilendirdiğini belirterek ilgili yasa, Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak için çıkarıldı” dedi.
Vergi Denetmeni Ender Polat ise, yurtdışı varlıklarını Türkiye’ye getirenlerden sadece yüzde 2 oranında, yurtiçindeki mükelleflerden ise yüzde 5 oranında vergi alınacağını belirtti.
BERGAMA VERGİ İDARESİ BAŞKANI BÜNYAMİN ALTIN
“YASA BİR NEVİ SİGORTA”
Yılsonuna kadar uzatılan yasanın en basit tanımı ile işletmelerin 2008- 2004 mali yıllarının sigortası olduğunu söyleyen Bergama Vergi İdaresi Başkanı Bünyamin Altın “Nasıl evimizi yangına karşı sigorta, aracımızı hırsızlığa karşı kasko yaptırıyorsak buda işletmemiz geçmiş beş yıllık dönemini bir nevi sigorta yaptırmaktır” dedi. Yasanın asıl hedefinin yurtiçi olduğunu belirten Bünyamin Altın “Kamuoyunda daha çok yurtdışı kısmı ile ilgilenilen yasa bir nevi kara para aklama yasası gibi algılandı. Oysa yasa ile yurtiçindeki şirketlerinde aktifinde olmayan her türlü nakit, altın, döviz menkul, gayrimenkul ve taşıt araçlarının bilanço aktiflerine girmesini amaçlıyor” dedi.
Yasanın kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak konusunda büyük bir adım olduğunu belirten Bünyamin Altın “AB normlarını yakalamaya çalışan ekonomimizin kayıt dışı oranı bu yasa ile daraltılmayı hedeflemektedir” dedi.
Yasanın mükellefler açısından da büyük avantajlar sağladığını belirten Bünyamin Altın “2005 sonrası yapılacak bir incelemede vergi mahsubu avantajı sağlıyor. Ayrıca şirketlerin bilanço aktifleri güçlenerek bankalardan daha uygun koşullarda kredi almasına olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.
DENETİMLERİMİZ SIKLAŞACAKTIR
31 Aralık 2009tarihine kadar üç ay daha uzatılan yasadan tüm mükellefleri yararlanmaya çağıran Bünyamin Altın “Ekim ayından itibaren vergi dairemizin gerçek ve kurumlar vergisi mükellefleri üzerindeki denetimleri sıklaşacaktır” dedi.
Sürekli zarar beyan veya düşük kazan ç beyan eden Altın “Bakanlığımızın da yayınlamış olduğu bir genelge doğrultusunda sürekli zarar gösteren KDV devir gerçek ve kurumlar vergisi mükelleflerine denetimlerimiz yoğunlaşacaktır. Bu işletmeler kontrol altına alınacaktır” dedi.
Bünyamin Altın mükelleflerin vergi ve matrah farklarında doğacak farklılıklarda mahsuplaşabilmek için “varlık barışı yasasından” mutlaka faydalanması gerektiğini sözlerine ekledi.