T.C BERGAMA BELEDİYESİ YAŞ MEVYE SEBZE HALİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN;
Yas ve tebliğ gereği yaş sebze ve meyve ticareti ile uğraşan, mal alım, satım ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişilerin Hal Kayıt Sistemine girişlerinin yapılması gerekmektedir.Buna göre odamızda kayıtlı olan;a)Üreticiden temin ettiği malları tüketiciye satan Market,Manav ve diğer perakendeciler ile Üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi tüketiminde kullanmakta olan b)Lokanta,otel,yemekhane,hastane ve yurt gibi kuruluşlar c) Sinai üretiminde kullanılmak üzere mal satın alan sanayiciler,d)İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçıların,Hal kayıt sistemine girişlerinin yapılabilmesi için yazı ekindeki belgeler ile birlikte İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

HAL KAYIT SİSTEMİNE KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
A- SANAYİCİ
1.Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.İlgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3.Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4.Sanayi sicil belgesinin aslı veya onaylı örneği
5.Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

B-İHRACATÇI
1.Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.İlgili ihracatçı birliğine kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3. Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4.Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

C-İTHALATÇI
1. Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2. İlgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3. Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4. Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

D-ÜRETİCİ
1. Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.ÇKS kaydını gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği
3. Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

E-ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ
1.Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
3.Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4.Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

F-KOMİSYONCU
1.Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.İlgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3.Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4.Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5.Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
G-TÜCCAR
1.Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.İlgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3.Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4.Başvuru formunda belirtilmesi halinde, üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5.Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
H-PERAKENDECİ (MARKET, MANAV, PAZARCI ve DİĞERLERİ)
1.Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.İlgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3.Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4.Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

Ğ-MALLARI KENDİ TÜKETİMİNDE KULLANAN KURULUŞLAR (LOKANTA,OTEL,HASTANE,YURT VE DİĞERLERİ)
1.Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3.Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)

İ-DİĞER KİŞİLER (DEPO, TESİS, DAĞITIM MERKEZİ VE DİĞERLERİ)
1.Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
2.Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
3.Vekaletname (gerçek kişilerde vekalet verilmişse)veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)