KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı
KOSGEB imalat sanayiinde KOBİ’lerin desteklenmesi için “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” konulu proje çağrısına çıkmıştır.
Proje çağrısının hedef kitlesi, NACE REV2. Sınıflamasına göre; imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Kobilerin orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, yeşil üretime geçiş konuları olarak belirlenmiştir.
Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebileceği belirtilmektedir.
Üyelerimizin bu yeni destek programından faydalanabilmeleri için 3 Ekim 2017 saat 14:00’da, Odamız Recep Darılmaz Toplantı Salonu’nda Uzman Muhammed İkbal Demirkol tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.