25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 31 Aralık 2010 tarihinden önceki tahakkuk edilmiş aidat borçlarının ana paralarını ödemeleri halinde borçlarının gecikme zammı ödemelerinden muaf olacaktır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan üyelerin oda ve borsalara, aidat borçları asıllarının tamamını; bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklarından üyeler muaf olacaktır.

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melih KAHRAMN, yeni çıkan Torba Yasası ile birlikte üyelerinin aidat borçlarının gecikme zammına af getirildiğini ve odaya aidat borcu bulunan üyelerin bu fırsatı değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yürürlüğe giren kanun uygulamasına ilişkin, odamızın muhasebe bölümünden faiz affı uygulaması başlamış olup üyelerimizin bu aftan yararlanabilmesi için odamıza müracaatla ödemelerini yapmaları son derece önem arz etmektedir.