Sayın Üyelerimiz,

“KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” , Bakanlar Kurulu’nun 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan Devlet destekli bir sistemdir.

Kuruluşu’ndan itibaren en az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan ve risk değerlendirme kriterlerini sağlayan Mikro ve Küçük ölçekli firmalar, ticari alacak sigortasından faydalanabilmektedir. Söz konusu sigorta, KOBİ’lerimizin yapmış olduğu herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına almayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. 19.04.2018 tarihinde KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

Birlik Başkanımızın ısrarla takibi sonucunda hayata geçen ticari alacak sigortası ile KOBİ’lerimizin, öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi ve böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Söz konusu ticari alacak sigortası sistemi ile ilgili olarak detaylı bilgiye internetteki http://alacaksigortasi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Soru, görüş, öneri iletmek veya bu konuyla ilgili olarak yapmak isteyeceğiniz tanıtım toplantılarına davet etmek için ticarialacaksigortasi@halksigorta.com.tr e-posta adresi kanalıyla Halk Sigorta ile irtibata geçebilirsiniz.

Siz değerli üyelerimizin bilgilerine sunarız.