İzmir Ticaret Odası tarafından Odamıza iletilen yazıda T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atıfta bulunularak, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, söz konusu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslar arası rekabetçilerini ve e-ihracattan aldıkları payı arttırabilmek amacıyla eğitimler vermek misyonu ile “Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı” oluşturulduğu, bu çerçevede kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine katkı sağlayacak fiziki bir network kurmak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, 24 Eylül 2019 Salı günü 09.30-12.30 saatleri arasında İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonunda, İzmir’de faaliyet gösteren ve kadın ortakları olan firmalara yönelik “Türkiye Kadın Girişimciler Fiziki Network” düzenlenecek olup söz konusu toplantıda T.C. Ticaret Bakanlığı Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı Özge AKKIZ İhracat Destekleri Bilgilendirmesi yapacaktır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, ekte listesi bulunan ve İzmir’de faaliyet gösteren kadın ortakları olan firmalara duyuru yapılması talep edilmiştir. Bu kapsamda toplantıya katılmak isteyen , Ek’te verilen listede adı geçen Oda üyemiz firmaların 17.09.2019 Salı gününe kadar aşağıdaki linkte verilen kayıt formunu doldurması gerekmektedir.

EK-1181 FİRMA_TOBB LİSTE-Oda Kaydı Bulunmayan Kayıtlar

linkinden kaydınızı yaptırabilirsiniz: http://www.izto.org.tr/tr/kadingirisimcilernetworktoplantisi