Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, 17 Mayıs 2019 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Türk Ticaret ve Sanayi Odası/Türk Odalar Birliği kurulmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Türk Odalar Birliği üyeleridir. Türkmenistan ve Özbekistan ise henüz üye olmayıp, söz konusu etkinliklere katılım sağlamaktadır.
Türk Ticaret ve Sanayi Odası genel olarak, Ülkemiz ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olmak amacıyla kurulmuştur.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde 31 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek, Türk Ticaret ve Sanayi Odası 1. Genel Kurulu’nda, Oda’nın Başkanı seçilecek, Oda Genel Sekreteri atanacak ve böylece Oda işlevsel hale gelecektir.
Söz konusu etkinliğe katılmayı düşünen firmalarımızın TOBB (Adem Kula, e-posta: adem.kula@tobb.org.tr, Tel: 0212 924 39 73) en geç 29 Temmuz 2019 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.