Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek üzere 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” yarışması düzenlendiği bildirilmiştir.
Türkiye 100’ü Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek, küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek, başarı hikayelerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında yer almasını sağlayarak doğru iş ortaklarına, yeni müşterilere ve yatırımcılara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefledikleri belirtilmiştir.
Türkiye 100 yarışmasında dereceye giren şirketlerin tamamen objektif kriterlere dayanılarak tespit edildiği belirtilmiş satış gelirleri artış hızının temel performans kriteri olduğu değerlendirmelerde, en yüksek satış gelirleri artış hızını yakalayan şirketin birinciliği aldığı belirtilmiştir.
2019 yılında gerçekleştirilen son projede Türkiye 100 şirketleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. Yılı münasebetiyle 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen tören ile ödüllerini aldılar.
2015-2017 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye 100 şirketlerinin, satış gelirlerinin ortalama yüzde 605 oranında arttığı, ortalama ciro büyüklüklerinin 60 milyon TL olduğu, istihdamlarının yüzde 70 arttığı ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliğinin ise Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir göstergesi olduğu belirtilmiştir.
TOBB Türkiye 100 yarışmasının 2020 yılında da devam edecek olup, şirketlerin 2016-2018 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan “TOBB Türkiye 100” için ekte detayları verilen kriterlere uyan firmaların müracaatlarını en geç 15 Kasım 2019 tarihine kadar http://turkiye100.tobb.org.tr/ üzerinden yapmaları ilgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.
EK- TOBB Türkiye 100 Yarışması