Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; ihracat hedefleri ve Ticaret Bakanlığında hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla 2019/38 Sayılı Genelge’nin hazırlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, söz konusu Genelge kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için ekte yer alan Genelge’ de yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu kaydedilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK gumrukler_fazla_mesai_ek