Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2020 tarih ve E.24936 sayılı yazısına atfen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 29.04.2020 tarihli yazıda; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel Kurallar başlıklı 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Onayıyla yayımlandığı belirtilmektedir.

Ayrıca, daha önce ilgili Bölge Müdürlüklerine hitaben yazılan muhtelif yazılar ile de Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) başvurularına istinaden alınan şikayet, görüş ve talepler doğrultusunda; tehlikeli madde taşıma faaliyetini şubeleri üzerinden yürüten bununla birlikte faturalandırma işlemini ve diğer idari işlemleri merkez adresi üzerinden yapan taşımacıların, merkez adresinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etmesinin veya bir TMGD’den hizmet almasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

Bununla birlikte ilgili Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede,

– Yönerge kapsamında merkez adresinde fiili olarak tehlikeli madde elleçlemesi gerçekleştirmeden yalnızca faturalandırma ve yönetim işlemleri gerçekleştiren ve TMFB’sinde sadece “gönderen” veya sadece “taşımacı” veya sadece her iki ibarenin bulunması,

Tehlikeli madde elleçleme faaliyetini fiili olarak merkeze bağlı şubeleri üzerinden gerçekleştirilmesi,

Şubelerinde TMGD istihdam etme veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması, şartlarının tümünün sağlandığına dair Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, işletmenin faaliyette bulunduğu Bölge Müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMGDK’dan bir muafiyet raporu alan ilgili işletmelerin daha önce Bölge Müdürlüklerine bildirilen uygulama doğrultusunda TMGD’den muaf tutulacağı bildirilmektedir.

Saygılarımızla.