Bergama Ticaret Odası ve İzmir Tabip Odası işbirliği ile odamız toplantı salonunda Temel İlk Yardım Eğitiminin 9.su 18 kişinin katılımı ve İzmir Tabip Odası Sağlık Uzmanlarının sunumuyla gerçekleştirildi.

Eğitimde kazalarda ve acil durumlarda yaralılara güvenli yaklaşım şekilleri ve yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcıların uygulamalı olarak pekiştirdiği eğitimde doğru bilinen yanlış davranışlar da anlatıldı. Eğitim sonunda İzmir’de Sağlık İl Müdürlüğünce yapılan sınavda başarılı olan adaylar sertifikalarını alacaklar.

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Temel İlk Yardım Eğitiminin gerekliliği hakkında şöyle bilgi verdi: “Sağlık Bakanlığı tarafından 24762 sayılı kanun ile 2002 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında iş yerlerinde çalışan 10 kişiden 1 kişinin Temel İlk Yardım Eğitimini almış olması zorunlu hale getirilmiştir. Dünyada her gün, her an bir kaza meydana gelebiliyor. Özellikle iş kazalarında yaralanan kişilere yardım edilmek istenirken kişinin can kaybına ya da kalıcı sakatlık yaşamasına sebep olunabiliyor. Bu gibi durumlarda kötü sonuçlar yaşanmaması için her işletmede kanunda belirtilen sayıda bir ilkyardımcı bulunması gerekli bu konu hakkında da üyelerimizin hassas olmasını rica ediyorum” dedi.