İzmir Kalkınma Ajansı, sunulacak uygun nitelikteki projelere mali destek vermek üzere 12 Eylül 2011 tarihi itibariyle Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programını başlatmıştır. Bu program kapsamında İzmir Kalkınma Ajansına yapılacak başvurular sonucunda 14 milyon TL’lik bir kaynağın uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.

Anılan mali destek programı duyurulabilmesi amacıyla İzmir ili genelinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenecektir. Toplantılara katılım ücretsiz olup, ön kayıt istenmemektedir.Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı çerçevesinde İzmir ili sınırlarında, belirlenen anahtar sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ tanımına uyan işletmelerin; Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması amaçlarına yönelik projelerine mali destek sağlanacaktır.

Söz konusu mali destek, başvuru rehberlerinde belirtilen kriterler doğrultusunda hazırlanacak olan bütçede yer alan toplam uygun maliyetlerin %50’sini aşmamak üzere asgari 100.000 TL ve azami 800.000 TL limitleri arasında olacaktır. Bununla beraber hiçbir mali destek toplam uygun maliyetin %10’undan az olamaz. Proje bütçesinin geri kalan kısmı proje sahibi kuruluş, proje ortağı veya iştirakçisinden sağlanması gerekmektedir.

İzmir Kalkınma Ajansı Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programını bilgilendirme toplantısı aşağıda sunulmuş olup tüm üyelerimizin ve halkımızın katılımını diler saygılar sunarız.

TARİH :21 Eylül 2011
YER :BERGAMA TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTI SALONU
SAAT :14:00-15:30