Sanayi Sicil Belgesi
BSTB Sanayi Genel Müd.29.12.2011 ve 4632 sayılı yazısı,
İlgili yazıda bildirildiği üzere;6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 5.maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmaların her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca 12.01.2008 tarih 26754 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2008/2) 5.maddesi gereği, Sanayi işletmesinin iki yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermemesi halinde, Sanayi Sicil Belgesi iptal edilir.
Sanayi Sicil Belgeleri belge tarihi itibariyle iki yılda bir vize ettirmek zorundadır. Yıllık işletme cetveli örnekleri İl Müdürlüğümüzden veya www.izmirstm.gov.tr , www.sanayi.gov.tr İnternet adreslerinden temin edilebilir.
Vize işlemleri için Sanayi Sicil belgesinin aslı, yıllık işletme cetveli, yetki belgesi, imza sirküleri örneği ve dilekçe ile birlikte İl Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.
Elektrik indiriminden yararlanan Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi kuruluşlarının cezayla karşılaşmamaları için, Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde vizesi yaptırılan belgelerinin bir nüshasını TEDAŞ’ a vermeleri gerekmektedir.
Odanız bünyesinde ve derneğinize kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi almış üyelerinizin 2012 yılında idari para cezası ile karşılaşmamaları için Nisan 2012 sonuna gelmeden Ocak-Şubat-Mart-Nisan-2012 ayı sona ermeden, aylarında ekli e-mail mesajı ile bilgilendirilmesi, Başkanlığımızın http/www.sanayi.gov.tr internet adresinden, “E-Hizmetler” menüsü içinde “yıllık işletme cetveli “ başlıklı bölümden elektronik ortamdan da verilebilmektedir.
Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili yukarıdaki hususların üyelerinize bildirilmesi konusunda; Yapılan bilgilendirme sonucunun İl Müdürlüğümüze bildirilmesi, Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
Bakanlığımızdan almış olduğunuz Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili olarak bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2011 yılı faaliyetlerinizi kapsayan yıllık işletme cetvelini süresi içerisinde vermeniz gerekmektedir.679.00TL idari para cezasıyla karşılaşmamanız için engeç Nisan 2012 sonu gelmeden Ocak-Şubat-Mart-2012 aylarında Bakanlığımızın http/www.sanayi.gov.tr internet adresinden “E-Hizmetler” menüsü içinde “yıllık işletme cetveli”başlıklı bölümden elektronik ortamdanda verilmesi ,elektronik ortamdan verilmemesi durumunda en geç Nisan 2012 ayı sonuna kadar İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne elden teslim etmeniz gerekmektedir.Duyurulur.
Rasim AKPINAR
irtibat tel:445 59 55-445 40 75/1142-1144-1146-1147 dahili
Sanayi Sicil internet adresi
http/www.sanayi.gov.tr
http/www.izmirstm.gov.tr