GEDİZ ÜNİVERSİTESİ VE BERGAMA TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİYLE “STRES YÖNETİMİ”
29 Şubat Çarşamba günü ,saat 17.00 de , Bergama Ticaret odası Sosyal Tesisleri yanı Tonoz da, Gediz üniversitesi ve Bergama ticaret odası işbirliği ile “stres yönetimi” konulu eğitim gerçekleşecektir.
DB Schenker Arkas İş Yönetim sistemleri ve Müşteri hizmetleri müdürü ve Gediz Üniversitesi Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi Senem Kılıç Tarafından verilecek eğitimde ;
-stres nedir
-örgüt ve stres
-Stresle başa çıkma yöntemleri konuları işlenecektir.
Günümüz dünyasında Stres yaratan çok sayıda faktör, yaşamımızın her alanında kendini göstermektedir. Çünkü insanın fizyolojik ve psikolojik dengesini etkileyen her unsur bir stres kaynağı olarak görülebilir. Bu doğrultuda, bireyin iş çevresi ve iş dışı çevresi birbirini etkileyerek stres oluşumuna neden olur. stres yaratan faktörler, genel çevre unsurlarından ve çalışma hayatının niteliğinden kaynaklanmaktadır
İş hayatında yaşanan stres ise hem çalışanlar açısından, hem yöneticiler açısından önemlidir. iş yaşamında stres verimliliği azaltmaktadır. Bu bağlamda Stresin azaltılması hem çalışanın örgüte katkısını arttırır, hem de çalışanların iş doyumunu yükseltir.

Bu eğitimle iş hayatına böylesine etki eden bir konu hakkında bilgi sahibi olunacaktır.