18 .05.2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı ‘’Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ kapsamında bilgilendirme toplantısı odamızda yapıldı.
Bergama Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Topal’ın sunumuyla 7143 sayılı kanun ile getirilen imkanlar, yapılandırma kapsamındaki borçlar, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların beyanı konularında bilgilendirme yapıldı. Mustafa Topal, kanundan faydalanabilmek için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğuna dikkat çekerek borcu olan tüm mükelleflerin yapılandırma için başvuruda bulunmalarını istedi.