SİBER DOLANDIRICILIK VAKALARI

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 09.11.2021 tarihli ve 68929665 sayılı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, elektronik posta yoluyla gerçekleştirilen siber dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı 

Attachment