Değerli Üyelerimiz,

29.01.2013 tarih ve 28543 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 28.01.2013 tarih ve 2013/4244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ nın; “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 81 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan 04/06/2012 tarihli ve 2012/3237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2013 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanması gereken Oda ve Borsaların organlarının seçimleri, 2013 yılının Mayıs ayında başlayıp Haziran ayında tamamlanır.” Hükmü uyarınca, 20.03.2013 ve 27.03.2013 tarihlerinde düzenleneceği duyurulmuş olan Odamız organ seçimleri ertelenmiştir.

ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR