6948 sayılı Sanayi Sicil  Kanununun 5 inci maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından, her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2018 yılı Yıllık İşletme Cetvelinin , Nisan 2019 ayı sonunu beklemeden , http://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümünden elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası uygulanacaktır. Odamıza kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmaların idari para cezasıyla karşılaşmamaları için  önemle duyurulur.