Sayın Üyemiz,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından, her takvimn yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2019 Yılı Yıllık İşletme Cetveli’nin, Nisan 2020 ayı sonunu beklemeden, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın http://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi E-Devlet üzerinden giriş yapılarak elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezaları uygulanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.