Rusya Federasyonu’nda (RF) faaliyet gösteren yerli ve yabancı inşaat firmalarının lisanslarının 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren iptal edileceği ve yeni mevzuata göre firmaların en az 100 üyeden müteşekkil Özerk Düzenleyici Kurumlar (Self Regulatory Organization, SRO) çatısı altında birleşecekleri belirtilmektedir.
Ayrıca, geçtiğimiz günlerde RF Meclisi Duma’da yapılan bir oturum sonucunda, Şehir İmar Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin kesinleştiği, lisans süresi uzatılan firmaların lisansları da dahil olmak üzere, her türlü inşaat lisansının 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçersiz olacağı, inşaat sektöründe faaliyet için mutlaka bir SRO üyesi olmak gerekeceği, iş yapmak için de SRO’dan alınmış iş izni sahibi olmak gerekeceği ve 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren de SRO üyelerinin yapılan işler konusunda tüketiciler karşısında sorumluluğunu garanti altına alacak mecburi sigorta uygulamasına geçileceği ifade edilmektedir.
Yeni düzenleme bilgilerinize arz olunur.