DEĞERLİ ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Odamıza iletmiş olduğu yazıya istinaden Faaliyet Kodları ile ilgili yapılan duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

“Oda üyelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları Mükellef Bilgileri Bildirim Formu ve ilgili Oda/Borsa kayıtları esas alınarak TOBB tarafından belirlenen faaliyet kodları; yazılı olarak TOBB tarafından oda ve borsa üyelerinin bilinen en son adresine gönderilmiş, adresinde bulunamayan üyelerin kayıtlı adreslerine ikinci kez yazılı tebligat gönderilmiştir.

Bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla tebligat yapılamayan üyelere ilişkin faaliyet kodları, TOBB’nin https://nace.tobb.org.tr web adresinde 19.11.2012 tarihinden itibaren ilanen yayımlanmaktadır. İlanen yapılan bu tebligat, muhataba yapılmış sayılacaktır.

Oda üyeleri, internet sitesinde yapılan ilan tarihinden itibaren 06.12.2012 tarihine kadar itirazlarını TOBB’ne iletebileceklerdir. Bu itirazlar ilgili Oda ve Borsalara yapılamayacak, sadece TOBB’a yapılabilecek olup, itirazlar süresinde yapılmadığı taktirde kabul edilmeyecektir.

İtirazlara ilişkin hususlar ve istenilen belgeler TOBB’nin https://nace.tobb.org.tr adresinde yer almakta olup, bu sayfaya T.C. Kimlik No ile giriş yapılabilmektedir.”

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.