Bergama Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde Merkezi Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden belgelerin güvenli elektronik imza ile online verilmesine başlanmıştır.

ONLINE ERİŞİM SAĞLANAN BELGELER

Ticaret Sicil Tasdiknamesi
Merkez Nakli Belgesi
İflas Konkordato Belgesi

Belge Talep Adımları:
1. Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından https://mersis.gtb.gov.tr’ye MERSIS kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.
2. “Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusu”na girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.
3. Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
4. Başvuru özetindeki “Belge Ödeme İşlemleri”ne giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.
5. Ödemesi yapılan belge talebi Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.
6. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
7. Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir.