KOSGEB’den Kobilere tanıtım desteği
İşletmelerin; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek vermek amacıyla KOSGEB tarafından tanıtım desteği veriliyor.

İşletmelerin; işletmelerini ve ürünlerini tanıtmaları, marka imajının oluşturulması için verilen Tanıtım Desteği ger ödemesiz 7000 lira üst limitle üretim sanayinde faaliyet gösteren firmalara veriliyor.

KOSGEB’in belirlediği şartlarda Tanıtım Desteği kapsamında değerlendirilecek olan Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı Bandrollü CD’nin en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekiyor.

Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı; içeriğinde Yararlanıcının ünvanı, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve e-posta adresinin, Yararlanıcının iştigal konusu hakkında özet bilginin olması, basım tarihi ve Tedarikçinin adının bulunması.

Katalog: En az 8 sayfa, 4 renk baskılı içeriğinde Yararlanıcının tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri, logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının varsa internet ve e-posta adresinin olması, basım tarihi ve Tedarikçinin adının bulunması.

Etiket Baskılı Bandrollü CD: Etiket Baskılı Bandrollü CD’de; Yararlanıcının tanıtım bilgileri, detaylı ürün bilgileri ve tanıtım filmi, çekimli, müzikli ve seslendirilmiş, en az 90 sn’lik film, Yararlanıcı logosu, adresi, telefon ve faks numaralarının e-posta adresinin, varsa internet adresinin olması, ana sayfalarında hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı ve interaktif olması gerekiyor.Tanıtım Desteği üst limitleri ve de aşağıdaki gibi sıralanıyor

Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı; broşür, ürün katalogu giderleri için üst limit 3.000 (üç bin) TL, Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, etiket baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit 4.000 (dört bin) TL,

Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, web sayfası hazırlama KOSGEB tarafından işletilen ve www.kobinet.org.tr. adresinde yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak veriliyorTanıtım Desteğinin toplamı 7.000 (yedi bin) TL olup, %50 oranında destek sağlanıyor.