Bilindiği üzere 3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunu’na ilişkin değişlik 5 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup, öncesinde yalnızca imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’ler destek kapsamındayken Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek sektörlerin de KOSGEB Destekleri kapsamına alınması hususu söz konusu Kanun metninde yaralmaktadır. Kuruluş Kanunumuzda yapılan bu değişiklikle desteklenecek sektörleri belirleme yetkisinin Bakanlar Kurulu’na verilmiş olması ve imalat sektörünün de bu kapsamda değerlendirilecek olması sebebi ile, KOSGEB Destekleri Genel Sözleşme imzalanarak yükümlülük altına girilmiş işletmeler haricinde geçici olarak durdurulmuştu.

Bakanlar Kurulu Kararı 18 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, imalat sanayinin öncelikli olarak desteklenmesi karar altına alınmış, bununla birlikte destek kapsamına alınacak hizmet sektörleri de belirlenmiştir. Buna istinaden; .

 İmalat sanayinde bulunan işletmeler için geçici olarak desteklerin durdurulması işlemi kaldırılmış olup, önceden olduğu gibi KOSGEB destek süreçleri devam etmektedir. .
 Hizmet sektörü 2009 yılında yalnızca Kredi Faiz Desteği uygulanması halinde bundan faydalanabilecektir. .
 KOSGEB Mevzuatı’nın hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde revize edilmesi çalışması Başkanlığımızca başlatılmış ve devam etmekte olup, çalışmanın sonuçlanmasını müteakip kapsam içindeki hizmet sektörleri de Genel KOSGEB desteklerinden faydalanacaktır.