KOBİ’lerin müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ürünlerin / süreçlerin ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı” açılmıştır.

Çağrı bütçesi 30.000.000 TL, proje bütçesi üst sınırı ise 2.500.000 TL olacaktır. Proje: 1. Ürün / Süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır. Konu ve sektör sınırlaması yoktur.

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir. Başvurular,  https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) gönderilecektir.

BROŞÜR