Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar, 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.
Karar; “2019-2020 yılları için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı 5. Madde kapsamındaki;
a)Hayvansal üretime yönelik projelere,
b)Bitkisel üretime yönelik projelere,
c)Su ürünlerine yönelik projelere,
ç)Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere,
d)(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere, 100 bin TL’ye kadar hibe verilmesi” ni kapsamaktadır.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine ilişkin “Karar’a” http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-6.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için
Bergama Ticaret Odası
(0232) 632 05 95 / dahili 123