Image

KINIK

Kelime anlamı bakımından, tarihçilere göre “nerede olsa azizdir” anlamına gelen Kınık, bugünkü adını Oğuz Türklerinin Bozoklar kolunun Kınık boyundan almaktadır.

Ege Bölgesi’nin Kuzeybatısında, Madra Dağları ile Yunt Dağlarının arasında Yunt Dağları silsilesinden Kara ve Sultan Dağlarının kuzey eteklerinde, Bakırçay Ovasının güney kıyısında kurulan Kınık’ın, Doğusu ve Güneyi Manisa ili Soma İlçesi, Batısı ile Kuzeyi ise Bergama ilçeleriyle çevrilmiştir. Denizden yüksekliği ovada 40 metre, yerleşim yerinde 90 metre, en yüksek tepelerinde ise 1000 metre civarındadır.

Yüzölçümü 436 kilometrekare olup toprak büyüklüğü açısından İzmir ilçeleri arasında 12. sırada yer alır. İzmir iline uzaklığı 120 kilometre, Bergama ilçesine 19 kilometre, Manisa ili Soma ilçesine ise uzaklığı 25 kilometredir.

Kınık Bölgesi
(Kınık’ta günümüzden bir kare)

divider

Roma İmparatorluğu’na kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olup, ilk çağ yerleşim merkezi olan Gambreion‘un yerine kurulduğu düşünülen Kınık ilçesi, ev sahipliği yaptığı Mamurt Kale-Kibele Tapınağı ile bazı kalıntılar, tarihinin çok eskiye uzanışının kanıtıdır.

İlçe, 1330 yılında Osmanlı Devleti’nin idaresi altına girmiştir. 1820’ye kadar bir köy konumunda zaptiye teşkilatı ile idare edilmiştir. Kınık 1864’te Balıkesir, 1875’te Manisa, 1879 yılında da İzmir’e bağlanmıştır.

Kınık Bölgesi
(Kınık’ta pamuk hasadı)