11 Haziran 2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince; toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan az kamyonetlerle; ticari amaçla il içi veya şehir içi eşya taşımacılığı veya ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla eşya taşımacılığı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 31.12.2009 tarihine kadar kendilerine uygun yetki belgelerini temin etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretlerinde %94 oranında indirim uygulanacaktır.
01.01.2010 tarihi itibariyle anılan yetki belgelerinin indirimli olarak temin edilmesi imkanı bulunmayacağından ilgililerin söz konusu imkandan yararlanmak üzere Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ile ekte listesi yer alan odalarımıza, bu tarihe kadar başvurmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan 25/2/2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan faaliyetler için yetki belgesi almak üzere 25/2/2006 tarihine kadar başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler 31/12/2009 tarihine kadar, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarına ilişkin noksanlıklarını tamamlamak zorundadırlar.