İZKA tarafından “2014-2023 İzmir Bölge Planı” hazırlık çalışmalarının ele alındığı “İzmir Kalkınma Çalıştayı” düzenlendi. 3 Temmuz Çarşamba günü İzmirli 250 kurum temsilcisi bir araya geldiği toplantıda Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper de katılım gösterdi. Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’in kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini bundan sonra hiçbir güç engelleyemeyeceğini belirtti. İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu ise, katılımcılık, yerellik ve yerindelik ilkesi ile İzmir’e özgün bir kalkınma planı hazırlayacaklarını söyleyerek, “Kurul’un etkin çalışması ile karar alma süreçlerine daha geniş kesimlerin katılımı sağlanabilecek. Kurul üyelerinin İzmir ile ilgili lobi faaliyetlerinde etkin rol oynaması, İzmir’in ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarından daha fazla yararlanabilmesinde İZKA işbirliğinde kolaylaştırıcı rol üstlenebilecektir.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.