İzmir Kalkınma Ajansı 4 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Doğrudan Faaliyet Desteği Programını başlatmıştır. Bu program kapsamında 600.000 TL’lik bir kaynağın başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde İzmir il sınırlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitesi yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi, birlikler ve kooperatifler ile tüm bu kurum ve kuruluşların kurduğu ya da ortağı olduğu işletmelerin ,2012 DFD’nin amaç ve öncelikleri kapsamına giren fizibilite çalışmaları veya sektörel araştırmalar gerçekleştirmeye yönelik 3 ayı aşmayan projelerine mali destek verilecektir.
Doğrudan Faaliyet desteği programının detaylarını inceleyebilmeniz için Ajans internet sitesini (www.izka.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.