İzmir Kalkınma Ajansı 09 Aralık 2015 tarihi itibariyle “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri”, ”Mesleki Eğitim” ve “Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme” mali destek programlarını ilan etti.

İZMİR KALKINMA AJANSI’NDAN 35 MİLYON TL MALİ DESTEK
İzmir Kalkınma Ajansı 09 Aralık 2015 tarihi itibariyle üç yeni mali destek programı başlattı. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan üç yeni mali destek programı çerçevesinde, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı’na 15 Milyon TL, Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’na 15 Milyon TL ve Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı’na 5 Milyon TL olmak üzere toplam 35 Milyon TL’lik kaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı’nın kar amacı güden bileşenine KOBİ vasfı taşıyan işletmeler, kamu kontrolündeki işletmeler, serbest bölge yönetici şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri başvurabilecek iken; kar amacı gütmeyen bileşenine kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, üniversite rektörlükleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, kooperatifler ve birlikler ile dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları başvurabilecek.
Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında ise sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olacak ve belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, üniversite rektörlükleri ve meslek yüksekokulları, MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim iş uygulama merkezleri ve özel eğitim meslek liseleri, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal hizmet merkezleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, kooperatif şeklinde yapılanmış sanayi sitesi yönetimleri ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları başvuruda bulunabilecek.

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı, diğer iki programdan farklı olarak küçük ölçekli altyapı projelerini içerecek ve program kapsamında İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Sanayi sitesi yapı/işletme kooperatifleri ile Sanayi üretimi amaçlı kurulmuş toplu işyeri yapı/işletme kooperatifleri başvuruda bulunabilecekler.

Her iki program için başvuruların internet üzerinden 26 Şubat 2016 tarihine kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyalarının 04 Mart 2016 tarihine kadar Ajansımıza teslim edilmesi gerekiyor.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı detayları için http://bit.ly/1RTQ8TV

Mesleki Eğitim Mali Destek Programı detayları için http://bit.ly/1NrcmJK

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı detayları için http://bit.ly/1JdWnLn